„SISTEM DE MANAGEMENT EFICIENT AL SITULUI DE IMPORTANTĂ

COMUNITARĂ ŞI ARIEI PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL PEŞTERA TĂUŞOARE “

COD SMIS-CSNR 36334

 

Până la data de 11.06.2013 s-au incheiate urmatoarele contracte:

1. “Achiziţionare echipament de protecţie custode, echipament de protecţie in galeriile cu apă, echipament de escaladă”–SC ALTISPORT IMPEX SRL – finalizat;

2. “Achiziţionare echipamente de birou şi mobilier, consumabile de birou”– SC MEDIACOM NET SRL – finalizat;

3. “Servicii de publicitate, realizare pagină website, relaţii cu publicul, organizare evenimente, film reclamă, materiale promoţionale” – SC AGENTIA 215 SRL – in derulare;

4. “Sevicii de audit” – SC C&C COUNT SRL – in derulare;

5. Servicii privind realizarea unei anchete sociologice” ” – SC INSTITUTUL ROMAN PENTRU EVALUARE SI STRATEGIE SRL – in derulare;

6. “Echipament informatic si licenţe preinstalate pentru sistem operare si licenţe pachet tip office”– SC MEDIACOM NET SRL- finalizat;

7. “Proiectare şi inginerie infrastructură de acces”– SC PLAN TRADE SRL- finalizat;

8. “Lucrări de reabilitare a infrastructurii (inlocuire scări, mână curentă, punte şi verticale) – SC METAL CONSTRUCT SRL- finalizat;

9. Studii si plan de management, Lot 3 “Servicii de elaborare a Planului de management” – Jurge Liana-Claudia, Persoana Fizica Autorizată – in deulare;

10. Studii si plan de management ,Lot 4 “Servicii de specialitate pentru Aprobarea si Avizarea Planului de management al ariei protejate Peştera Tăuşoare conform legislaţiei in vigoare” – SC T.D.E.-Territorial Data Elaboration SRL – in derulare.

11. Studii si plan de management , Lot 1 ”Servicii de cercetare pentru descrierea mediului fizic in PesteraTausoare – descrierea mediului fizic, suprateran si cavernicol, inclusiv cartarea pesterii, hidrologia si climatul pesterii„ – INSTITUTUL SPEOLOGIC EMIL RACOVITA BUCURESTI – in derulare.

12.  Studii si plan de management, Lot 2  „Descrierea mediului antropic, descrierea mediului biotic, cartarea si descrierea habitatelor, descrierea florei si faunei de pe amplasament, studiul relatiilor specifice dintre populatiile de chiroptere din sit si ecosisteme, evaluarea starii de conservare a speciilor protejate, realizarea bazei de date, stabilire masuri de conservare, metodologie de monitorizare„ –  INSTITUTUL SPEOLOGIC EMIL RACOVITA BUCURESTI – in derulare.

13.  Achizitie echipament GIS, statie (desktop) GIS, soft GIS + extensii si instruire GIS – SC ESRI ROMANIA SRL – finalizat.