Studii ştiinţifice în Peştera Tăuşoare

Studii ştiinţifice în Peştera Tăuşoare

01/11/2013 11:47:05
În acestă perioadă, la Peştera de la Izvorul Tăuşoarelor şi în aria protejată supraterană se desfăşoară diverse activităţi ştiinţifice, având ca obiect studii de mediu biotic şi fizic.

Aplicaţiile ştiinţifice, susţinute de echipe complexe de cercetători din cadrul Institului de Speologie ”Emil Racoviţă” (Bucureşti şi Cluj Napoca) fac parte din proiectul ”Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”, având ca obiectiv principal realizarea unui plan de management al ariei protejate.

Pentru culegerea datelor ştiinţifice despre mediul cercetat se folosesc dataloggere de ultimă generaţie, care culeg date relevante despre peşteră şi fauna acesteia. În paralel cu realizarea profilului ştiinţific al peşterii se face o recartare a cavernamentului, folosindu-se tehnica GIS, în urma căreia se vor obţine produse cartografice în format electronic, adaptabile şi cu un grad de aproximare foarte mic.

Cu caracter de unicitate pentru studiul hidrologic merită menţionată folosirea, în premieră pentru România şi pentru Europa de SE, a unei aparaturi submerse care culege date complexe referitoare la debitul apei subterane, temperatură şi adâncime. Aceste date, corelate cu cele culese de biospeologi, vor deschide noi posibilităţi de conservare a habitatului de hibernare pentru speciile protejate de liliecii, care se adăpostesc în această peşteră.

Scopul acestor studii ştiinţifice este elaborarea unui plan de măsuri pentru conservarea biodiversităţii din aria protejată, precum şi stabilirea unor limite pentru activităţile antropice care se pot desfăşura în peşteră. În conformitate cu

Regulamentul de funcţionare a peşterii, activităţile permise sunt cele ştiinţifice, documentare, educative, explorative şi speoturistice.

Proiectul ”Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare” este implementat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, în parteneriat cu Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Valoarea finantarii este de 1.171.557 lei fiind asigurata din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial Mediu.

Echipa de Proiect

http://www.bistriteanul.ro/studii-stiintifice-in-pestera-tausoare-1383299225331.html

 

Comunicat de presă

Ținând cont de materialele publicate în mass-media referitoare la noile schimbări în regimul de vizitare a Peșterii Izvorul Tăușoarelor, considerăm că este necesar să venim cu câteva clarificări.

Peștera de la Izvorul Tăușoarelor este sit de importanță comunitară ROSCI0193 și arie naturală protejată, înclusă în situl de importanță comunitară. Ea este parte a rețelei europene Natura 2000, având ca scop protejarea populațiilor de chiroptere care habitează în acest cavernament.

Activitatea din aria protejată este supusă prevederilor legale și este reglementată de Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0193, publicat în Monitorul Oficial , partea I, nr.160 din 26.03.2013.

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, în calitate de custode al ariei protejate, și-a luat angajamentul să aplice măsuri pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes național și comunitar, precum și să asigure o protecție eficientă a ariei protejate și a valorilor patrimoniului natural.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de funcționare, activitățile speologice permise în aria protejată sunt următoarele:

  1. Activități științifice, didactice și de documentare;
  2. Activități speologice explorative;
  3. Activități ecologice;
  4. Activități turistice speologice specializate.

Taxa de vizitare care a fost aprobată de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și care are avizul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice se referă strict la activitățile turistice speologice specializate. Regulamentul ariei protejate prevede că vizitele nu pot fi mai mult de două pe lună, în echipe de maxim 10 speologi. De asemenea, pe perioada septembrie-aprilie, vizitele vor fi întrerupte, pentru a proteja coloniile de chiroptere care folosesc peștera ca habitat de hibernare. Aceste restricții au fost prevăzute pentru a nu depăși, prin activitatea antropică, suportul de mediu al sistemului cavernicol. Este vorba, așadar, de maxim 120 de turiști speologi pe an.

În conformitate cu același regulament, turiștii speologi vor trebui să fie echipați cu echipament speologic individual (salopete, subcombinezoane, căști speologice, etc.), vor trebui să fie instruiți înainte de intrarea în cavernament cu privire la protecția personală, măsuri de prim ajutor în caz de accident speologic, măsuri de alertă și prealertă, asumarea răspunderii personale, norme de comportament speologic, și vor semna fișele de instructaj.

Deoarece materialele apărute în mass-media au lăsat impresia că Peștera Tăușoarelor a fost deschisă turimului de masă, menționăm prevederile legale care reglementează accesul în aria protejată și subliniem faptul că nu se poate vorbi de turism de masă în această arie protejată.

La ora actuală, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, aplică un proiect numit ”Sistem de management eficient al sitului de importanță comunitară și ariei de interes național Peștera Tăușoare”, care prevede o multitudine de activități de cercetare științifică a mediului fizic și a mediului biotic din aria protejată. La capătul acestui proiect, în urma cuantificării datelor obținute de oamenii de știință angrenați în studiile în curs, vom fi capabili să elaborăm un sistem de măsuri care să urmărească atât interesul antropic în aria protejată, de orice factură ar fi acesta, dar și interesul protejării mediului și al habitatelor de interes național și  comunitar. Până atunci, în baza datelor pe care le procesăm, activitățile antropice în Peștera Tăușoare sunt reduse la minim, pentru a evita depășirea suportului de mediu al acestui spațiu unic.

Noi reglementări privind regimul vizitelor în Peştera Tăuşoare

Consiliul Judeţean va aproba în şedinţa din 31 iulie tarifele de vizitare, filmare şi fotografiere a ariei naturale protejate Peştera Tăuşoare, aflată în custodia Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud. Sumele provenite din încasări vor intra în bugetul Muzeului, pentru realizarea obiectivelor din planul de management şi pentru administrarea peşterii.

Proiectul de tarifare a fost aprobat miercuri 31-07-2013 la Consiliu Judeţean.

Tarif de vizitare: 20 de lei/persoană/tură. Tarif de filmare în scop comercial, pentru filme documentare, reclamă şi publicitate distribuite la nivel: local (100 de lei), regional (150 de lei), naţional (200 de lei), internaţional (500 de lei), pentru filme artistice (1.000 de lei). Tarif de fotografiere în scop comercial pentru reviste, albume fotografice, reclamă şi publicitate  distribuite la nivel: local (100 de lei), regional (150 de lei), naţional (200 de lei), internaţional (500 de lei).

Peştera de la Izvorul Tăuşoarelor, parte a Reţelei Europene Natura 2000, arie protejată de interes naţional, clasă A de protecţie speologică, are un regulament de funcţionare aprobat. El reglementează tipul de activităţi permise în peşteră, care sunt de natură explorativ-speologică, ştiinţifică şi ecoturistică. Sunt stabilite cu rigurozitate traseele accesate în timpul vizitelor, ca şi regimul de restricţii pe galeriile care adăpostesc coloniile de chiroptere pe perioada hibernării acestora. Pentru suprafaţa de deasupra peşterii, care face parte din aria de protecţie supraterană instituită de lege, regulamentul aprobat se referă la regimul suprafeţelor silvice, foarte importante în vederea conservării ecosistemului din cavernament.

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud implementează proiectul ”Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”, în valoare de 1.171.557 lei, bani europeni. Scopul proiectului este de realizare a unui cadru de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare, în vederea conservării biodiversităţii, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică existente în areal. Proiectul prevede reabilitatea infrastructurii de acces în peşteră, cartarea şi realizarea de studii geologice, geomorfice, de climă şi hidrografie. Proiectul pune un accent ridicat pe conştientizarea importanţei ariei protejate şi a biodiversităţii acesteia pentru comunitatea locală şi ştiinţifică.

Peştera Tăuşoare are statut de arie protejată din anul 2007 şi este totodată rezervaţie ştiinţifică datorită multitudinii elementelor cu ocurenţă rară în peşterile României sau cu caracter de unicat, care necesită măsuri de protecţie şi conservare deosebite. În Peştera Tăuşoare se găsesc minerale de gips, numite anthodite sau flori de gips, aici aflându-se cea mai mare concentrare de formaţiuni de gips din peşterile ţării. A fost identificată prezenţa mineralului ”Mirabilit”, unic în peşterile din România şi găsit doar în câteva peşteri din lume, dar şi a ”Bilelor de Tăuşoare”, sfere de calcar care reprezintă un fenomen unic în peşterile lumii. Peştera de la Izvorul Tăuşoarelor este singura din Carpaţii Orientali în care au fost găsite fosile de faună glaciară din specia ”urs de peşteră”. Până în acest moment au fost identificate patru specii de lilieci care îşi au habitatul în peşteră: liliacul mic cu potcoavă, liliacul comun, liliacul comun mic şi liliacul cărămiziu. Peştera Tăuşoare (Izvorul Tăuşoarelor) ascunde o succesiune de galerii care se întind pe aproape 17.000 de metri. Este peştera cu cea mai mare lungime a galeriilor din Carpaţii Orientali.

Peştera Tăuşoare nu este o peşteră turistică, regimul de vizitare reglementează accesul vizitatorilor la maxim 2 grupuri de persoane pe lună între lunile mai şi septembrie, când liliecii părăsesc zona de habitat.

Custodele peşterii este Crin Triandafil Theodorescu.

 

Prăbușiri grave în peștera de la Izvorul Tăușoarelor

Picture 379Miercuri dimineață, cu doar câteva ore înainte de intrarea unui grup de cercetători științifici conduși de custodele peșterii, Crin Triandafil Theodorescu, în Peștera de la Izvorul Tăușoarelor a avut loc o prăbușire de tavan care a antrenat bolovani imenși, cu o masă totală estimată la 100 de tone. Zona în care s-a produs prăbușirea se află în apropierea intrării. Nu au fost afectate grav echipărileaflate în subteran, înregistrându-se câteva avarii minore la una dintre scările de acces în interiorul peșterii. Impactul prăbușirii blocurilor de piatră a fost uriaș, galeria respectivă modificându-și aproape complet forma pe o distanță de aproximativ 60 de metri. Masa de prăbușiri a dus la reducerea cu   până la jumătate a secțiunii galeriei. Două dintre detriturile prăbușite sunt de dimensiunile unei camionete.

Grupul de speologi care s-a aflat foarte aproape de momentul prăbușirii tavanului a fost compus din cercetători științifici de la Institutul de Speologie Emil Racoviță din București, sub conducerea custodelui, având ca obiective măsurători de climatologie și hidrologie, în vederea realizării proiectului “Sistem de management eficient al sitului de importanță comunitară și ariei protejate de interes național Peștera Tăușoare”, derulat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în parteneriat cu Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. S-a procedat la marcarea pe hartă a modificărilor de natură morfologică produse de prăbușire și s-au efectuat observații în vederea stabilirii efectelor pe care acest eveniment l- a avut asupra coloniilor de lilieci aflați în hibernare. După depășirea conului de prăbușiri s-a continuat activitatea speologică programată, care a durat nouă ore în subteran și patru ore în suprateranul peșterii.

Aceste prăbușiri se datorează unui fenomen care se manifestă în special primăvara, numit gelifracționare, în zona ventriculară a peșterii, acolo unde apele infiltrate îngheață în fisuri. Cu toate acestea, nu au mai fost consemnate în literatura de specialitate prăbușiri de asemenea anvergură, ele producându-se la distanțe de sute sau mii de ani. Unele sisteme cavernicole au fost deschise prin aceste prăbușiri, iar altele au fost obturate pentru totdeauna.  Probabilitatea ca acest fenomen să fie surprins direct este foarte redusă pentru un speolog. Printre observațiile rare care s-au făcut la fața locului a fost și constatarea mirosului de piatră arsă, produs prin enormele forțe de frecare dintre detriturile aflate în impact cu podeaua peșterii.

Din motive de siguranță, custodele peșterii a decis suspendarea pentru o perioadă nedeterminată a oricăror activități în subteranul peșterii. În funcție de evoluția infiltrațiilor și stabilizarea prăbușirilor vor fi reluate activitățile de natură științifică, speologic-explorativă și didactică din această arie protejată. În urma acestui eveniment vor fi necesare reamenajări suplimentare, constând în trasarea unei noi poteci speologice, instalarea de mâini curente și de scări de acces, îndepărtarea masei de prăbușiri aflate în echilibru precar.

 

Custode peșteră,

Crin Triandafil Theodorescu