Studii ştiinţifice în Peştera Tăuşoare

Studii ştiinţifice în Peştera Tăuşoare

01/11/2013 11:47:05
În acestă perioadă, la Peştera de la Izvorul Tăuşoarelor şi în aria protejată supraterană se desfăşoară diverse activităţi ştiinţifice, având ca obiect studii de mediu biotic şi fizic.

Aplicaţiile ştiinţifice, susţinute de echipe complexe de cercetători din cadrul Institului de Speologie ”Emil Racoviţă” (Bucureşti şi Cluj Napoca) fac parte din proiectul ”Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”, având ca obiectiv principal realizarea unui plan de management al ariei protejate.

Pentru culegerea datelor ştiinţifice despre mediul cercetat se folosesc dataloggere de ultimă generaţie, care culeg date relevante despre peşteră şi fauna acesteia. În paralel cu realizarea profilului ştiinţific al peşterii se face o recartare a cavernamentului, folosindu-se tehnica GIS, în urma căreia se vor obţine produse cartografice în format electronic, adaptabile şi cu un grad de aproximare foarte mic.

Cu caracter de unicitate pentru studiul hidrologic merită menţionată folosirea, în premieră pentru România şi pentru Europa de SE, a unei aparaturi submerse care culege date complexe referitoare la debitul apei subterane, temperatură şi adâncime. Aceste date, corelate cu cele culese de biospeologi, vor deschide noi posibilităţi de conservare a habitatului de hibernare pentru speciile protejate de liliecii, care se adăpostesc în această peşteră.

Scopul acestor studii ştiinţifice este elaborarea unui plan de măsuri pentru conservarea biodiversităţii din aria protejată, precum şi stabilirea unor limite pentru activităţile antropice care se pot desfăşura în peşteră. În conformitate cu

Regulamentul de funcţionare a peşterii, activităţile permise sunt cele ştiinţifice, documentare, educative, explorative şi speoturistice.

Proiectul ”Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare” este implementat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, în parteneriat cu Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Valoarea finantarii este de 1.171.557 lei fiind asigurata din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial Mediu.

Echipa de Proiect

http://www.bistriteanul.ro/studii-stiintifice-in-pestera-tausoare-1383299225331.html

 

Noi reglementări privind regimul vizitelor în Peştera Tăuşoare

Consiliul Judeţean va aproba în şedinţa din 31 iulie tarifele de vizitare, filmare şi fotografiere a ariei naturale protejate Peştera Tăuşoare, aflată în custodia Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud. Sumele provenite din încasări vor intra în bugetul Muzeului, pentru realizarea obiectivelor din planul de management şi pentru administrarea peşterii.

Proiectul de tarifare a fost aprobat miercuri 31-07-2013 la Consiliu Judeţean.

Tarif de vizitare: 20 de lei/persoană/tură. Tarif de filmare în scop comercial, pentru filme documentare, reclamă şi publicitate distribuite la nivel: local (100 de lei), regional (150 de lei), naţional (200 de lei), internaţional (500 de lei), pentru filme artistice (1.000 de lei). Tarif de fotografiere în scop comercial pentru reviste, albume fotografice, reclamă şi publicitate  distribuite la nivel: local (100 de lei), regional (150 de lei), naţional (200 de lei), internaţional (500 de lei).

Peştera de la Izvorul Tăuşoarelor, parte a Reţelei Europene Natura 2000, arie protejată de interes naţional, clasă A de protecţie speologică, are un regulament de funcţionare aprobat. El reglementează tipul de activităţi permise în peşteră, care sunt de natură explorativ-speologică, ştiinţifică şi ecoturistică. Sunt stabilite cu rigurozitate traseele accesate în timpul vizitelor, ca şi regimul de restricţii pe galeriile care adăpostesc coloniile de chiroptere pe perioada hibernării acestora. Pentru suprafaţa de deasupra peşterii, care face parte din aria de protecţie supraterană instituită de lege, regulamentul aprobat se referă la regimul suprafeţelor silvice, foarte importante în vederea conservării ecosistemului din cavernament.

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud implementează proiectul ”Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”, în valoare de 1.171.557 lei, bani europeni. Scopul proiectului este de realizare a unui cadru de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare, în vederea conservării biodiversităţii, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică existente în areal. Proiectul prevede reabilitatea infrastructurii de acces în peşteră, cartarea şi realizarea de studii geologice, geomorfice, de climă şi hidrografie. Proiectul pune un accent ridicat pe conştientizarea importanţei ariei protejate şi a biodiversităţii acesteia pentru comunitatea locală şi ştiinţifică.

Peştera Tăuşoare are statut de arie protejată din anul 2007 şi este totodată rezervaţie ştiinţifică datorită multitudinii elementelor cu ocurenţă rară în peşterile României sau cu caracter de unicat, care necesită măsuri de protecţie şi conservare deosebite. În Peştera Tăuşoare se găsesc minerale de gips, numite anthodite sau flori de gips, aici aflându-se cea mai mare concentrare de formaţiuni de gips din peşterile ţării. A fost identificată prezenţa mineralului ”Mirabilit”, unic în peşterile din România şi găsit doar în câteva peşteri din lume, dar şi a ”Bilelor de Tăuşoare”, sfere de calcar care reprezintă un fenomen unic în peşterile lumii. Peştera de la Izvorul Tăuşoarelor este singura din Carpaţii Orientali în care au fost găsite fosile de faună glaciară din specia ”urs de peşteră”. Până în acest moment au fost identificate patru specii de lilieci care îşi au habitatul în peşteră: liliacul mic cu potcoavă, liliacul comun, liliacul comun mic şi liliacul cărămiziu. Peştera Tăuşoare (Izvorul Tăuşoarelor) ascunde o succesiune de galerii care se întind pe aproape 17.000 de metri. Este peştera cu cea mai mare lungime a galeriilor din Carpaţii Orientali.

Peştera Tăuşoare nu este o peşteră turistică, regimul de vizitare reglementează accesul vizitatorilor la maxim 2 grupuri de persoane pe lună între lunile mai şi septembrie, când liliecii părăsesc zona de habitat.

Custodele peşterii este Crin Triandafil Theodorescu.